Úvod

 

VÍTA VÁS

MATERSKÁ ŠKOLA ZÁKAMEN

Školský rok  2018/2019

 


 


MIKULÁŠKU, DOBRÝ STRÝČKU...

Dňa 6.12. zavítal do oboch materských škôl MIKULÁŠ so svojim pomocníkom anjelikom . 

Deti netrpezlivo vyčkávali zvuk zvončeka pred dverami svojej triedy s pripravenými

pesničkami, modlitbami a básničkami... Tento krásny deň plný rozhovorov s Mikulášom a

žiarivých detských očí pri rozdávaní sladkých balíčkov si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 

 

pre zobrazenie fotografií kliknite na svoju MŠ

 

MŠ ORAVICE                                            MŠ ÚSTREDIE


Vianočná besiedka v MŠ Ústredie.

Vianočná besiedka sa v našej materskej škole konala 18. decembra 2018. Zišli sa na nej rodičia, aby prišli podporiť svoje deti, ktoré si s pani učiteľkami pripravili krásny program a oslávili tak sviatočné obdobie. Program bol plný básničiek, pesničiek a tancov so zimnou a sviatočnou tematikou. Nechýbali ani tradičné vianočné pesničky ako Tichá noc, Búvaj , dieťa krásne, ktoré deti zaspievali s rodičmi.
 
 

( pre zobrazenie fotiek kliknite na obrázok )


Milí rodičia, milí návštevníci tejto stránky... :)

V sekcii "Kukátko" sú novinky ;)

Pridané video z besiedky pre starých rodičov.

( klik na Kukátko :D )


Milí rodičia, milí návštevníci tejto stránky... :)

Máme pre vás milú novinku!!!

Poniektorí ste už zaregistrovali nemalé zmeny v našej materskej škole v Oraviciach... iní ste možno zvedaví, ako to tam teraz vyzerá. Naša materská škola totiž prešla v posledných rokoch vylepšeniami a úpravami na školskom dvore i v interiéri budovy, z ktorých sa tešia deti, zamestnanci i samotní rodičia. Kliknite na video zostrih materskej školy a posúďťe sami :)

PS: Čoskoro sa môžete tešiť i na video zostrih z materskej školy Ústredie


Policajt v MŠ Ústredie

Deti boli poučené o tom, ako sa majú správať ako chodci a cyklisti. Mali možnosť pozrieť si policajnú výstroj, ktorú v skutočnosti policajti používajú vo svojej činnosti. S radosťou si prezreli policajné auto.Zaujímavé boli vlastné skúsenosti, o ktorých ujo policajt deťom rozprával vhodnou a zaujímavou formou. Vo voľnom rozhovore deti komunikovali s policajtom o všetkom, čo ich zaujímalo. Rozprávali sa o zásadách slušného správania na ceste, na chodníku, v aute, pri jazde na bicykli. Upevnili si poznatky o svetelných signáloch i o reflexných prvkoch. Beseda zanechala u detí skvelé zážitky a poučenie z oblasti dopravy.

Ceníme si vynikajúcu spoluprácu s OO PZ SR v Zákamennom a ďakujeme Nadpor. Igorovi Veselovskému.

( kliknite na obrázok)


 V pondelok 19.11.2018 k nám do materskej školy v Oraviciach

 zavítal pán policajt, aby nám porozpával o náplni svojej práce, o

 bezpečnosti na ceste v úlohe chodca, čo je dôležité

 pri preprave bicyklom, autom a zodpovedal tiež na množstvo

 otázok detí. Za cenné rady a informácie ďakujeme pánovi

 Nadpor. Igorovi Veselovskému.

 

              foto po kliknutí na obrázok 

 

NOVÉ TERMÍNY STRETNUTÍ S PANI LOGOPÉDKAMI

V  MATERSKEJ ŠKOLE V ORAVICIACH

NÁJDETE PO KLIKNUTÍ NA OBRÁZOK :)

 

 


Deň jablka

18.10. 2018 sa v našej materskej škole uskutočnil " Deň jablka".
Deti prišli v tento deň oblečené vo farbách jablka. Pani učiteľky im pripravili zaujímavé aktivity: maľovali,vystrihovali, lepili a vytvárali jablká. Na školskom dvore súťažili v prevážaní jabĺčok ( guličiek) na fúrikoch do bedničiek, tancovali s jabĺčkom... a množstvo ďalších aktivít, ktoré deti s radosťou plnili. Deti boli odmenené diplomom, ktorý im bude tento deň pripomínať. A pravdaže si pochutnali aj na zdravých a chutných dobrotách, pripravených výlučne len z jabĺk, ktoré im pripravili rodičia a doniesli do materskej školy. Všetkým rodičom touto cestou ďakujeme.
 
 

 

( fotky - kliknite na obrázok s jablkom)


MILÝ STARKÝ, MILÁ STARKÁ

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok...

Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,

podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,

keď ponára sa v rozhovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.

Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

FOTO PO KLIKNUTÍ NA OBRÁZOK                         Aj napriek vašim vráskam, hreje vás naša láska. 

                                                 Požehnaj starkých, Bože môj, Panna Mária, pri nich stoj,

                                                pomáhaj starkým keď treba, by štastne prišli do neba.

 

Za lásku, pohladenie, krásne chvíle a všestrannú starostlivosť sa svojim starým rodičom prihovárali a ďakovali  i deti z materskej školy v Oraviciach. Po krásnom programe plného spevu, tanca, básní i divadielka, deti obdarovali svojich starých rodičov vlastnoručne vyrobenými darčekmi a nezabudli si túto krásnu príležitosť slávenia "Mesiaca úcty k starším" uschovať v spoločných fotografiách.


image

Milá babka, milý dedko ďakujeme Vám za všetko...
 
Aj týmito slovami z básne sa prihovárali deti z MŠ Ústredie svojim starým rodičom, ktorých privítali pri príležitosti „Úcty k starším – v mesiaci októbri“. Deti s radosťou a potešením na znak vďaky a úcty pripravili pre svojich najmilších program plný piesní, básní a tancov s poďakovaním za ich lásku, vďaku, starostlivosť a všetko krásne a dobré.
 
Na záver nasledovalo spoločné fotenie a sladké pohostenie v podobe zákuskov a kávy.
 
Ďakujeme Vám, že ste strávili príjemné chvíle s Vašimi vnúčatami a prajeme Vám v živote ešte veľa zdravia a veľa pekných spoločných zážitkov so svojimi najbližšími!
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k organizácii slávností v jednotlivých triedach.

( fotografie z MŠ Ústredie pridané, kliknite na obrázok starých rodičov :) )


Logopedická starostlivosť

kliknite na obrázok:)


Obecné zastupiteľstvo obce Zákamenné schválilo dňa 31. 08.2018 nasledujúce Všeobecné záväzne nariadenie, ktoré nadobúda platnosť od 1.10.2018:

"Za pobyt dieťaťa v materskej škole

v Zákamennom prispieva zákonný zástupca

na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy

na jedno dieťa sumou 8,00€"

5-6 ročné deti príspevok neplatia.


2018/2019


Ďakovná svätá omša

 
( pridané fotografie, kliknite na fotku)

 
... deti na vlastnej koži zažili rozprávku O troch prasiatkach... 
... odviezli sa vláčikom cez rozprávkový les.....
... zdolávali škriatkove prekážky ...
.... veseleo skákali na trampolíne...
... piknikovali...
... kliknite na fotku a uvidíte...:)
 

 

21.06.2018

Koncoročný výlet rodičov a detí

do Bricklandie v Liptovskom Mikuláši.

( nakuknite do fotogalérie)


Predškoláci v materskej škole Oravice prežili rozprávkovú noc na zámku. 

Preukázali svoju šikovnosť a pomohli princeznej pri hľadaní strateného  pokladu.

Takisto sa zúčastnili na svetielkovom bále a za svoju odvahu boli samozrejme odmenení.

Foto ( kliknúť tu) 


Tento deň sme oslávili súťažením na školskej záhrade a diskotékou v triedach.

Deti sa potešili sladkej maškrte a tešili sa z odmeny.

Foto  (kliknúť tu)


 
Deň rodiny v MŠ Ústredie
( kliknite na obrázok a nakuknite:)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUPI z jazdnej polície v MŠ

16. mája 2018 našu materskú školu navštívili príslušníci jazdnej polície  odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru so sídlom v Košiciach, aby deti oboznámili s prácou jazdnej polície a ukázali im, na čo všetko musia byť koníky pripravené. Deti zaujal  prechod koníka DUPIHO cez oheň, ktorý v pokoji reagoval. Nezplašil sa ani vtedy, keď deti hádzali loptičky, tlieskali, keď mu vlajkou ujo policajt mával okolo hlavy... Deti si mohli koníka pohladkať.
Ďakujeme za zaujímavé a veľmi príjemne strávené dopoludnie práp. Mariánovi Zgolovi  z oddelenia jazdnej polície v Košiciach .
 
Veľké ďakujem patrí mjr. PhDr. Jozefovi Kurňavkovi, ktorý nám toto fantastické stretnutie s jazdnou políciou sprostredkoval.
 
 
 
 
 
( pre zobrazenie fotiek kliknite na logo polície:))
 

 

Náučný chodník Oravská Lesná                               28. mája 2018

                                Pri materskej škole nás čakali pracovníci Lesnej správy Zákamenné. Za školou a škôlkou na druhom brehu rieky Biela Orava sa nachádza začiatok Lesníckeho náučného chodníka.Celá trasa je vedená lesným porastom v dĺžke niekoľko kilometrov.Počas našej turistickej prechádzky týmto chodníkom sme si mohli  prezrieť rôzne druhy stromov rastúcich v našich lesoch, spôsob ťažby a prevozu dreva v minulosti, popis živočíchov žijúcich na našom území a mnoho ďalších zaujímavých expozícii situovaných vo voľnej prírode. Navštívili sme aj lesnú škôlku s náradím.

Cestou po chodníku možno „stretnúť“ drevených mužíkov, vidieť drevenú studničku, posadiť sa na miniatúrnu stoličku, či oddýchnuť si a načerpať sily pri soche  sv. Márie. 

Nie je to trasa plná výhľadov, ale príjemná prechádzka lesným chodníčkom,kde môžete počuť spev vtáčika,žblnkot potôčika....
Záverom nás čakala diviačia obora, kde sme v plnej kráse obdivovali diviačiu rodinku.
( pre zobrazenie fotiek MŠ Oravice kliknite na obrázok :))              ( fotografie MŠ Ústredie - pridané:))
 

Deň rodiny  Oravice (foto tu)


Matematická olympiáda " LUSKÁČIK 2018"

KEĎ SOM JA DIEVKOU BOLA...

Aj tento rok sa v našej MŠ stretli deti z celého námestovského okresu, aby riešili matematické úlohy.

Celá olympiáda sa niesla v duchu ľudových tradícií.

Deti sa preniesli do doby, keď sa voda ťahala zo studne..., chlieb sa doma piekol v peci..., v maštali bolo práce neúrekom...a po práci sa mládež zabávala pri vatre...

 ( pridané fotografie z aktivity:))


Návšteva obecnej knižnice

 Pani knihovníčka deti informovala, ako sa majú

    orientovať v knižnici, čo tam môžu nájsť a ako šetrne zaobchádzať s knihami. Dozvedeli sa, ako sa môžu prihlásiť do knižnice, ako si môžu požičať knihy, ako sa majú o knihy starať... 

V rámci aktivity v knižnici si prezerali knihy,počúvali rozprávku Medovníkový domček, ktorú im prečítala pani knihovníčka a aktívne sa zapájali do rozhovoru na tému kniha a knižnica.

Dopoludnie v knižnici sa deťom veľmi páčilo a myslíme, že v nich zanechalo milú spomienku i nové vedomosti.

 


Novinky v rubrike šach :)TRÉNING FONEMATICKÉHO UVEDOMOVANIA.
Tento rozvíjajúci program je určený pre deti v predškolskom veku a deti s odkladom povinnej školskej dochádzky, v rámci ktorého sa naučia pracovať so slovami, odlišovať hlásky, slabiky, mäkké a tvrdé spoluhlásky, dĺžky hlások. Pomerne náročnú fonematickú analýzu slov, ktorá je nevyhnutná pre osvojenie si písania a čítania, pomôžu deťom zvládnuť rozprávkové bytosti z Krajiny slov - Majster Slabika, Majster Dĺžeň a Hlasulienky. Cez dôsledný, jednoduchý a hravý prístup umožníme dieťaťu zvládnuť rozklad slova na hlásky, vyčleňovanie prvej a poslednej hlásky, sluchové rozlišovanie dĺžňov v slovách a rozlišovanie tvrdých a mäkkých spoluhlások.Tieto zručnosti sú dôležitým predpokladom pre rozvoj čitateľských a pisateľských zručností.

Program sa realizuje v materskej škole v mesiaci február a marec pracovníkmi z Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Námestove.


Zima a zvieratká.

Raz zvieratká ráno vstali, preveľmi sa čudovali.
Stratila sa lúčka zelená, prikryla ju biela perina.
Čo budeme v zime jesť, kto naplní krmelec?
Zvieratká už teraz vedia, že pomôžu dobrí ľudia .

V rámci témy " Staráme sa o zvieratá v zime" sme sa s dobrou náladou a plnými taškami potravy pre zvieratká vybrali k obore.Cesta k nej bola náročná, museli sme prekonávať nerovný terén, snežilo, pofukoval studený vietor..,no my sme to  zvládli a zvieratká sme potešili.

( kliknite na fotku a nakuknite :))


 

Opička Maxina sa chystá do školy.

Opička Maxina sa tak, ako predškoláci, pripravuje na svoj vstup do školy. Bez osvojenia si základných pravidiel slušného správania to však nepôjde. Spolu s deťmi jej pomôžeme cez krátke príbehy a prácu s pracovnými listami porozumieť dôležitosti pravidiel v spoločnosti so zameraním na disciplínu počas vyučovania aj v oblasti medziľudských vzťahov. Nadviažeme na pravidlá, ktoré deti poznajú z priestorov materskej školy, aby sme im uľahčili adaptáciu na systém práce a ďalšie fungovanie 

Program bol realizovaný v materskej škole v mesiaci január a február pracovníkmi z Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Námestove.Sférické kino 

„PRIATELIA –vnútri ľudského tela“

Zaujíma vás, ako funguje ľudské telo?

Ako mozog riadi naše zmysly, akú má úlohu srdce alebo čo sa deje, keď dýchame?

Na tieto a im podobné otázky dostali deti odpoveď pri sledovaní filmu " PRIATELIA- vnútri ľudského tela vo sférickom kine.

Štvorica hlavných hrdinov, nerozlučných kamarátov, objavila miestnosť virtuálnej reality a s ním i spôsob, ako sa pozrieť dovnútra ľudského organizmu. Zanedlho však zistili, že tam nie sú sami. Do tela sa spolu s nimi dostal i nebezpečný vírus a je potrebné ho premôcť, aby telo bolo zas zdravé. Ako sa im to podarilo a čo všetko ich na ceste čakalo, to sa deti dozvedeli v danom filme. 


 

 

Stavebné práce MŠ Oravice 

                       --- kliknúť tu ---

 

 

 

 

 


 

Sférické kino 

Sférické pojazdné planetárium navštívi  

MŠ Oravice 08.02.2018,

MŠ Ústredie 09.02.2018 v doobedňajších hodinách.

Vstupné hradené z rodičovského poplatku.


... Karneval je v škôlke sviatok veľkých - malých detí,

všetky masky skáču dokola,

zatancuj si s nami, veď čas strašne rýchlo letí,

o rok na nás znova zavolá....,

aj túto pieseň od uja Ľuba bolo dnes počuť na veľkom bále - karnevale v MŠ Ústredie, kde sa veselo zabávali masky od výmyslu sveta. Deti sa do sýtosti vytancovali, zasmiali a príjemne zabavili. 

( zobrazenie fotiek MŠ Ústredie)


 

Karneval MŠ Oravice

( pridané fotky :) nakuknite:))

 


 

                                        


"Stará mama rozpráva"

"Babka, aha čo som našla na pôjde!",

týmito slovami začal vianočný program, v ktorom si stará mama spomínala pri rozhovore so svojou vnučkou na svoje detstvo, na čas od Kataríny do Štedrého dňa. Jej rozprávanie a spomienky ožili vďaka deťom z jednotlivých tried, ktoré sa predstavili s krátkymi ukážkami jednotlivých zvykov...

 

(pre zobrazenie fotiek kliknite na obrázok:))


 

List pre Mikuláša

predstavenie odohrané 6. decembra 2017 

MŠ Oravice - MŠ Ústredie

Kým sa deti dočkali Mikuláša, mali plné ruky práce. Spolu so zvedavým Snehuliakom a Dievčatkom so zápalkami, anjelom sa snažili vrátiť písmenká do listu pre Mikuláša... Hádali hádanky, vyberali spomedzi seba čerta, recitovali. Nuž a keď sa konečne Mikuláš objavil, spievali, odriekávali riekanky a tešili sa na sladké odmeny. Mikuláš sa s deťmi rozlúčil koledami a Tichá noc im pripomenula, že čoskoro na nich čaká ďalšie kúzelné tajomstvo Vianoc.
Predstavenie bolo založené na interaktívnej komunikácii s deťmi, ktoré sa na chvíľu stali hercami. Tvorili dej, boli jeho súčasťou. Veselú atmosféru dotvárali piesne a známe koledy, ktoré diváci - deti spievali spolu s rozprávkovými postavičkami...

                                                    Fotky z predstavenia  (kliknúť tu )


Beseda s policajtom

Deti z MŠ Ústredie sa stretli s príslušníkom policajného zboru Zákamenné, p. Igorom Veselovským, s ktorým živo a aktívne besedovali o práci policajta, bezpečnosti na ceste a pravidlách cestnej premávky pre chodcov a cyklistov. Dostali cenné informácie, za ktoré Nadpor. Veselovskému Ďakujeme.

(pre zobrazenie fotiek kliknite na aktívny text alebo obrázok:))


Predškoláci objavovali tajomstvá jesennej prírody.

V jeden krásny, slenečný, jesenný deň sa predškoláci vybrali " hľadať a objavovať tajomstvá jesennej prírody".

Nakuknite do fotogalérie a uvidíte,či sa nám to podarilo.

 

 

 


 

 

Pesničkál

       MŠ ORAVICE (foto kliknúť tu)            
 
 

 

             Školský rok

 

2017/ 2018

 

 


 

Športová olympiáda detí materských škôl námestovského okresu

Marek Kovaľ - strieborná medaila v behu na 20m

Dňa 22. júna 2017 sa predškoláci z MŠ Ústredie zúčastnili XX. ročníka športovej olympiády v Oravskej Polhore.

V súťažných disciplínach nás reprezentoval tím chlapcov:

Marek Plaskúr, Lukáš Murín, Matej Jendrašík, Marek Kovaľ a Eliáš Sumihora.

Chlapci súťažili v behu na 20 m, hod loptičkou do diaľky, skok z miesta a štafetový beh.

Nemali to ľahké..., ale predsa sme prišli domov so striebornou medailou, o ktorú sa zaslúžil Marek Kovaľ - srdečne blahoželáme.

Pravdaže blahoželáme aj ostatným športovcom z tímu.

 

 


Ďakovná svätá omša 


                                             NAŠE ZÁŽITKY ZO ZOO 


FOTO KLIKNÚŤ TU 


 

 

http://sferickekino.sk/galerie-sferickeho-kina/

Sférické kino v MŠ.

Sférické kinonový spôsob vzdelávania pre deti i dospelých. Sférický projekčný systém vnútri pojazdnej kupoly poskytuje neuveriteľný pohľad. Ponúkame sférický 360º výhľad, aký nemôže poskytnúť žiadne dnešné mobilné kino.

Sférické pojazdné planetárium je mobilné.

 Do MŠ Oravice príde 22. júna 2017 

a do MŠ Ústredie 23. júna 2017 v doobedňajších hodinách.

Vstupné hradené z rodičovského poplatku.


 

 


 

Pridané fotky z rozprávkového vláčika :)


 


            

 Luskáčik 2017 a Majster N v Kukátku:)


             

Veľkonočné aktivity detí v MŠ Oravice


             

Koncoročný výlet - 14.06.201

 


                                       

                                   

Škôlkári lúskali matematické úlohy.

V našej materskej škole sa rok čo rok stretávajú predškoláci z materských škôl z námestovského okresu, aby riešili pripravené úlohy.Tento rok čakalo na " luskáčikov"  veľké prekvapenie. 

Materská škola sa premenila na " Výskumný ústav" a ten navštívil milý hosť Majster N.  Vo výskumnom centre deti zabavil  a svoje hókusy - pókusy predviedol.

Deti postupne prechádzali jednotlivými laboratóriami a plnili úlohy, ktoré si pre ne pripravili pomocné výskumníčky Majstra N - pani učiteľky.

Deti domov odchádzali s novými zážitkami, skúsenosťami i poznatkami.

pre zobrazenie fotiek kliknite na "VÝSKUMNÝ ÚSTAV")


                                                                             

Novinky v rubrike Šach - šachový turnaj :)

( aktívne texty)


                                                                                

Gymnastky zo Zákamenného v Ružomberku.

Gymnastický klub Zákamenné sa už po siedmykrát zúčastnil Memoriálu Júliusa Ondečku.

Do tohto klubu patrí aj najmladšia gymnastka z MŠ Ústredie Amália Kľusková, ktorá ako päťročná vyhrala kategóriu materských škôl.

Amálke srdečne blahoželáme a prajeme jej ešte veľa športových úspechov pod vedením trénerky Moniky Belicajovej.

 

 


            

 
Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s mesiacom knihy.
My sme postupne v našej MŠ spoznávali, odhaľovali a objavovali tajomstvá tohto mesiaca:

Objavili sme tajomstvo jari - spálili a utopili sme Morenu

 Odhalili sme tajomstvo obecnej knižnice

Spoznali sme tajomstvo hlasného čítania - rodičia čítali deťom v MŠ

                                                                             Tajomstvo hlasného čítania v škole  nám prezradili žiaci prvých ročníkov, druháci, tretiaci a štvrtáci - deťom zahrali veselé divadielká, čítali rozprávky a recitovali básne.
Deti z lienkovej triedy navštívili žiacku knižnicu v škole a odhalili tajomstvo žiackej knižnice.
Ďakujeme všetkým rodičom, žiakom ZŠ a ich pani učiteľkám, pani knihovníčke Veronike Polťákovej za to, že nám aktívne pomohli spoznať jednotlivé tajomstvá mesiaca marca.
Všetky hore uvedené aktivity viedli a smerovali k naplneniu cieľa, aby sa kniha stala súčasťou

každodenného života našich detí.

Tak teda: Do čítania priatelia.             

 
( nakuknite do fotogalérie alebo kliknite na aktívne texty)

 

 
 
 
                                     My sme malé semienka,
                                     vyrastáme zo zeme,
                                    keď nás budeš polievať,
                                    krásne ti vyrastieme.
 
  
                        Zisťovali sme, čo všetko je potrebné na to,
                         aby nám semienko vyrástlo.
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         

                 


                                                                                                           

 

                 Začala jar a s ňou prišlo aj prvé                       jarné upratovanie.

                 Spolu s deťmi sme sa aktívne                         zúčastnili jarného

                  upratovania.

              Foto MŠ Oravice (tu kliknúť)


                         

                    


                   MŠ Oravice

                   Vynášanie Moreny (foto)

 

 

 

        Šach MŠ Oravice

      (kliknúť tu )

 

 

 

 

 

 


 

 

V materskej škole Ústredie a Oravice prebieha v týchto dňoch" Týždeň hlasného čítania" - rodičia, starí rodičia a žiaci základnej školy intenzívne čítajú deťom. Po ukončení tejto aktivity Vás budeme slovom i obrazom ( fotkami) informovať.:)
Tak priatelia do čítania:)
 
MŠ Oravice                                   
 
 

Divadlo Theátrum– „Zvieratkovo II. - Návšteva“ 
 
 Dňa 08. marca 2017 do materskej školy Ústredie a Oravice zavítali členovia divadla z Rožňavy. Theátrum je malé autorské divadlo.
Vychádza z potreby samostatnej tvorby a zúročuje viac ako dvadsať rokov skúseností na profesionálnych divadelných scénach. Jeho predstavenia sú venované prevažne deťom. Spoločne s nami, deťmi, rozohrali veselú, ale aj poučnú rozprávku o upratovaní, stolovaní, zdravej výžive a etikete. 
Bolo to pútavé, krásne a hlavne veselé predstavenie.

 Deti sa zapájali do deja rozprávky, spievali a pekne spolupracovali podľa pokynov.
Príbeh sa im veľmi páčil.
 
 
 
 
Fotky MŠ Ústredie ( kliknite na fotku:))
 
 
Fotky MŠ Oravice ( kliknite na fotku:))

 
 
     
 
 

Fašiangový karneval detí MŠ Oravice a MŠ Ústredie.

Za oknami smiech a tanec,fašiangový harmatanec.

Berte masky, je tu bál,fašiangový karneval...

 
 
Tohtoročný maškarný ples pre deti bol opäť plný fantázie, tanca a zábavy. Samozrejmosťou boli piráti, rytieri,  princezné, vodník, či iné rozprávkové postavičky z klasických ale aj moderných rozprávok.
 
Ďakujeme všetkým rodičom za ich tvorivosť a nápaditosť pri zhotovovaní, či zabezpečovaní karnevalových kostýmov.
            
 
fotky MŠ Oravice                                                                                         fotky MŠ Ústredie

 
 
 
Náš nový príbeh do Zvieratkova opäť pozve vás
a klaun Poko príde na návštevu ku vám zas.
Rozpráva o návšteve krtka Edka u milej pani ježky Claire,
nakoľko odmietnuť jej pozvanie, nebolo by veru fér...
Nuž trpezlivo strávte tú malú chvíľu s nami, čo nepovie hra, to dopovieme aj my sami...
 
Zvieratkovo II - Návšteva
 8. marec 2017
 v MŠ Ústredie a Oravice
 
Rozprávka je voľným pokračovaním Zvieratkova I. Oslava. Tentokrát však rezonuje edukatívna téma "Návšteva". 
 Čaká vás kolotoč zábavy a grotesky, ale aj škola hostenia, ktorej súčasťou sú predmety ako upratovanie, stolovanie, zdravá výživa a etiketa.
 
 
 

 

 
 

 

To, že vonku mrzne, nám škôlkárom nevadilo.
Pozvali sme do slniečkovej triedy lesníkov, ktorí so sebou priniesli zvieratká, vábničky, parožie...
Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií o starostlivosti o zvieratká a vtáky v zime, aké zvieratá žijú v naších lesoch...
Okrem lesníkov a jednej tety lesníčky boli v našej triede aj deti zo žabkovej a včielkovej triedy...
 
Na stretnutie s lesníkmi sa tešili aj deti v MŠ Oravice...
Aj tu sa beseda niesla v živom a aktívnom rozprávaní, rozhovore, počúvaní a vnímaní...
 
Rozhodli sme sa navštíviť zvieratká v obore a doniesli sme im potravu...
Nezabudli sme ani na kŕmidlá pre vtáčiky, ktoré sú v blízkosti školy. Nasypali sme  vtáčikom semiačka, ktoré obľubujú...
A aká by to bola zima bez zimných radovániek? 
Počasie bolo nádherne zimné a my sme sa veselo šmýkali na školskom klzisku... a spúšťali sa na blízkom kopci na kĺzakoch a bobách...
Všetky aktivity sme zachytili fotoaparátom,  nakuknite do fotogalérie,
kliknine na aktívny text - mrazivá zima :)
 

Vianočné trhy 2016 a koledníci.

 
 
( fotky  - kliknite na aktívny text:)
 
 

 

 

Vianočná slávnosť

Oravice

(foto zo slávnosti)

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


  Oravice MŠ                                                        

   Pečieme medovníky

      foto tu

 

 

 

 

 

 

 

 

Navštívil nás Mikuláš a doniesol sladkosti všetkým 

dobrým deťom

foto Mš Ústredie     foto Mš Oravice

 
 
 

 

 
 

Mš Oravice

 Kreatívne a originálne

 výtvory detí a rodičov. 

 

(foto tu )

 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 

                   Materská Škola  ORAVICE

 
 
 
 
 
 

 


 

 


 
 
 
 

 
Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina.
Dňa 08. novembra 2016 predškoláci obidvoch materských škôl úspešne ukončili program "Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina."
Program realizovali pracovníci z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Námestove.
Tréning fonematického uvedomovania podľa profesora D.B.Eľkonina je metodika nácviku fonematického uvedomovania. Je to originálny teoreticky zdôvodnený a prepracovaný program. Dôsledný, jednoduchý a deťom prístupný postup umožňuje dieťaťu zvládnuť pomerne náročnú fonematickú analýzu slov (bez ktorej sa v počiatočnom čítaní neobíde), ešte skôr, než sa prikročí k samotnému čítaniu.
Metodika je určená pre deti od 5 rokov, optimálna pre predškolákov. Deti nadobúdajú nielen znalosti o jazyku, ale aj spôsobilosti, ktoré ich pripravujú na rolu školáka. Deti sa menia osobnostne: sú pozornejšie, sústredenejšie, vnímavejšie, sú viac motivované pre učenie, majú rozvinutý jazykový cit, lepšie komunikujú navzájom aj s dospelým.
Deti sa zábavnou formou zoznámili a hrali s majstrom Slabikom, majstrom Dĺžňom a vílami Hlasulienkami, ktoré na svojich krídlach niesli hlásky.
Či sa deti naučili?

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt fonematické uvedomovanie v mš

deliť slová na slabiky

rozlišovať začiatočné hlásky v slovách

graficky zapísať slovo a určiť počet slabík v slove

určiť, na ktorej slabike v slove sa nachádza dĺžeň

Všetci predškoláci dostali diplom o absolvovaní tohto tréningu.

Aj naďalej budeme pokračovať v neustálom precvičovaní a fixovaní si fonematického uvedomovania hlások.


 
( fotky MŠ Ústredie - kliknite na aktívny text:)
 
 

       

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE ORAVICE

                   fotky z predstavenia tu

 
 
 
 
 
 

MILÁ BABKA, MILÝ DEDKO,

    ďakujeme Vám za vašu účasť v našej MŠ Oravice.

                   

                                     fotky z predstavenia  (kliknúť TU ).


      ŠARKANIÁDA

A  JESENNÁ TVORIVOSŤ 

                       MŠ Oravice.                    

                                        (Fotky TU KLIKNÚŤ )

 

 


 

(pridané fotky - kliknite na aktívny text:)
 

Čo nás čaká v mesiaci november...

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt rodičovské združenie
16. novembra 2016 od 12:00 do 15:00 v MŠ Ústredie
a v triedach MŠ v priestoroch ZŠ
... bližšie informácie u jednotlivých triednych učiteliek...
 
 
 
 Divadelné predstavenie s pesničkami
"Ako sa Matesko oženil"
V predstavení účinkujú herci profesionálnych divadiel.
 
15. novembra 2016 v doobedňajších hodinách v obidvoch materských školách.

 

Realizované práce v materskej škole Oravice nájdete Tu.

(kliknúť na text)


             

 

Školský rok

 

2015/2016

 
 

Naša materská škola bola úspešná v rámci ďalšieho projektu, ktorý tentoraz vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia. Projekt „Ide vláčik ši ši ši“ vypracovaný Mgr. Miroslavou Ovšákovou získal v rámci tejto nadácie financie na zadováženie nového dreveného vláčika, ktorý je umiestnený v areáli Materskej školy Ústredie. 

Deti „oslávili“ tento deň nielen zaujímavým edukačným programom, kde sa dozvedeli všetko možné aj nemožné o vlakoch, ich fungovaní, ako vlakom cestujeme a všetko si vyskúšali aj v praxi, ale samozrejme aj patričnou zábavou. Mohli si zasúťažiť a plniť úlohy vo viacerých staniciach - Stanica Učňov, Stanica Staviteľov, Stanica Opravárov, Stanica Šikovníčkov, Stanica Spevákov. Spoločne aj za pomoci rodičov všetky úlohy bez problémov zvládli. Cieľom získania tohto nového dreveného vláčika bolo vytvoriť priaznivé podmienky pre hravú dopravnú výchovu a pevne veríme, že sa naše očakávanie naplní a skvalitní sa edukácia v oblasti dopravnej výchovy. 

viac foto tu: Ide-vlacik-si-si-si


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PRIEBEH PRÍPRAVY DOPRAVNÉHO IHRISKA TU 

                     


Ďakovná svätá omša

21. júna 2016 sme v Kostole svätého Jozefa 

spoločne slávili ďakovnú svätú omšu, aby sme vyjadrili vďaku Pánu Bohu za hojné milosti a požehnanie, ktoré nám počas roka dával.Úprimná detská vďaka, radosť a spev sa rozliehali celým kostolom.

Fotky MŠ Ústredie a MŠ Oravice ( kliknite na obrázok)


 

Rozlúčka predškolákov s materskou školou. 

 

 

 

 


Žabková trieda na hospodárskom dvore

Dňa 24. mája 2016 zažili deti zo žabkovej triedy krásne dopoludnie na hospodárskom dvore u rodiny Jozefa a Katky Florkovcov na Porieči. Spolu s dcérami Katkou Sochuliakovou a Alenkou Srogoňovou pripravili deťom dopoludnie poznávania a hier. Deti sa zoznámili s domácimi zvieratkami, ochutnali domáce koláče, skákali na trampolíne, hrali sa v pieskovisku, hojdali sa a hrali sa s loptou. Nechýbala ani opekačka klobásky.Nakoniec všetci dostali od tety Katky domáce syrové postavičky - zvieratká s maskotom žabky. Ďakujeme aj mamičke Monike Žatkuliakovej, ktorá nás všetkých priviezla do materskej školy, pretože sa blížila búrka. 

Veeeeeľmi pekne ďakujeme - 1. trieda - žabky.

Fotky z akcie ( kliknite na nadpis článku :)


    Šachový turnaj 

Dňa 27. júna 2016 sa stretli na priateľskom šachovom turnaji malí šachisti zo žabkovej, slniečkovej a včielkovej triedy. Pod vedením Mgr. Jána Kocúra sa celý školský rok hrali so šachovými figúrkami.Začínali spoločnými prvými ťahmi, spoznávaním a pomenovávaním šachových figúrok, vysvetľovaním, ako sa jednotlivé figúrky volajú, ako sa s nimi ťahá po šachovnici, ako bojujú dve armády bielych a čiernych figúrok proti sebe.Celé snaženie vyvrcholilo v šachovom turnaji.

Tu sú víťazi:

Kategória dievčat:

1. miesto: Darinka Kaukičová   Darinka Dibdiaková

2. miesto: Darinka Srogoňová    Tamara Antušáková

3. miesto: Nikolka Mrekajová    Lucia Bolibruchová

 fotky ( kliknite na obrázok)          Kategória chlapcov: 

      1. miesto: Marek Sochuliak       Karol Vojtas

                                                                2. miesto: Mário Srogoň                Karol Fedor          

                                                                3. miesto: Filip Suchánek           Matúš Rončák        

Deti ukázali svoje schopnosti v kráľovskej hre a veru môžeme povedať, že nám vyrastá nová generácia šachistov v Zákamennom.


 

POZÝVAME VÁS NA SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE DOPRAVNÉHO IHRISKA, 

KTORÉ SA USKUTOČNÍ  20.06 2016  ( pondelok) o 10:00

V AREÁLI MŠ ORAVICE

ZA ÚČASTI STAROSTU OBCE, RIADITEĽA ŠKOLY A ĎALŠÍCH POZVANÝCH HOSTÍ.

PROJEKT BOL REALIZOVANÝ NA ZÁKLADE ZÍSKANIA FINANČNEJ PODPORY OD NADÁCIE KIA MOTORS SLOVAKIA  

  S DOFINANCOVANÍM OBCE A ZŠ s MŠ JÁNA VOJTAŠŠÁKA ZÁKAMENNÉ.

TEŠÍME SA, ŽE SI DETI A ŽIACI VYSKÚŠAJÚ PRAKTICKÉ ZVLÁDNUTIE JAZDY NA DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH         S REŠPEKTOVANÍM PRAVIDIEL POHYBU NA CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH, KTORÚ BUDÚ RIADIŤ PRÍSLUŠNÍCI POLICAJNÉHO ZBORU.

V SPOLUPRÁCI SO SLOVENSKÝM ČERVENÝM KRÍŽOM SI OSVOJA  RIEŠENIE KRÍZOVÝCH DOPRAVNÝCH SITUÁCIÍ        V PRÍPADE POTREBY POSKYTNUTIA PRVEJ POMOCI.

Spolu s rodičmi zrealizujeme dopravné súťaže.

 

NÁZOV PROJEKTU:

" POMÔŽME AJ TÝM NAJMENŠÍM KRÁČAŤ BEZPEČNE "

 

 

 

 


 

 

      

    

       NOC NA ZÁMKU

                  FOTKY Z AKCIE 

                             (kliknite na fotku)

 

 

 

 


 

Ďakovná svätá omša

za účasti detí a rodičov

21. júna 2016 o 18:00 v Kostole sv. Jozefa.

 


 

 

 

 

Fotky MŠ Ústredie a MŠ Oravice ( kliknite na obrázok)


 

 

 

Oravské múzeum pre deti materskej školy MŠ Ústredie a MŠ Oravice  pripravilo v areáli Oravskej lesnej železnice interaktívne podujatie, kde sa stretnú s Červenou Čiapočkou.

Nastúpte spolu s nami na rozprávkový vláčik a vydajte sa cez les zachrániť Červenú Čapočku a jej babičku pred zlým vlkom. Deti sa môžu tešiť na okúzľujúcu jazdu vlakom.

Predpokladaný príchod detí do materskej školy je o 13:00. 

 


 


 

Aby deti otcov mali, aby mali mamy!

17. mája a 19. mája 2016 sme si v obidvoch materských školách pripomenuli Deň rodiny. 

Deti s nadšením a elánom pripravili program, v ktorom spevom, tancom, krátkym divadielkom a básničkami  potešili a pohladili duše rodičov.

        Fotky MŠ Ústredie ( kliknite na obrázok)               Fotky MŠ Oravice ( kliknite na obrázok:)   


XIII. ročník nesúťažnej prehliadky spevákov detských ľudových piesní " Štrngalky"

28. apríl 2016 Oravské Veselé

Zišli sa speváčikovia zo sedemnástich materských škôl okresu Námestovo.

Spolu spievalo 32 detí vo veku 3 - 6 rokov.

Našu materskú školu reprezentovali:

Kvetka Chudobová

Karol Fedor

Boris Godiš

Títo speváci boli vybraní zo škôlkárskej nesúťažnej speváckej prehliadky ľudových piesní  

" Na ľudovú nôtu".

Fotky z akcie ( kliknite na obrázok):


S radosťou vám oznamujeme, že naša Materská škola Ústredie sa bude tešiť z nového vláčika, a to vďaka finančnej podpore od Nadácie Volkswagen Slovakia.

Dátum začatia projektu: apríl 2016

Dátum ukončenia projektu: jún 2016

Miesto realizácie projektu: Materská škola Zákamenné Ústredie 1000


                                                      Akčné dni s políciou.
 
 Fotky z akcie  Ústredie ( kliknite na logo):)                                                                                     
 
        V jeden májový deň našu materskú školu navštívila jazdná polícia odboru kynológie a hipológie Prezídia policajného zboru so sídlom v Košiciach. Príslušníci jazdnej polície sa podieľajú na udržiavaní verejného poriadku pri masových a športových podujatiach (napr. na futbalových zápasoch), na pátracích akciách, pri ochrane hraníc Slovenskej republiky a ochrane hraníc Európskej únie v zmysle Schengenského dohovoru
.Na dvore príslušníci jazdnej polície porozprávali deťom o svojej práci, predviedli ukážky cvičenia koní, ktoré musia zvládnúť neľahké situácie a nezľaknúť sa. Deti zaujal  prechod koní cez oheň,kde kone Dupi a Nadal ( mená štvornohých kamarátov) v pokoji reagovali, taktiež keď ich plašili lietajucími predmetmi - pokojne stáli. Deti si mohli koníkov pohladkať a rozlúčili sa s nimi, lebo išli ešte k deťom do MŠ Oravice.
Ďakujeme za zaujímavé a veľmi príjemne strávené dopoludnie práp. Mariánovi Zgolovi a nstržm. Matúšovi Štefkovi z oddelenia jazdnej polície v Košiciach .
 
Neubehol ani týždeň a čakalo na detí ďalšie prekvapenie zo strany polície. Na námestí nás čakali dvaja 

 pomocníci polície - služobné psy  Lary a Metro s oddelenia služobnej kynológie ORPZ Dolný Kubín. Ujovia policajti nám predviedli ukážky cvikov poslušnosti, zadržania páchateľa hladké s protiútokom a cviky s voľným aportom. Deti sa živo zaujímali o prácu policajných psov.

Aj touto cesto sa chceme poďakovať nadpráp. Otovi Chlapíkovi a práp. Miloslavovi Havkovi  oddelenia služobnej kynológie Dolný Kubín , že prišli medzi detí a tak im priblížili časť svojej práce.

Deti  z obidvoch materských škôl vyslovili veľkú pochvalu  a poďakovanie pre všetkých ujov policajtov, ktorí s nimi v dané dni boli.
Veľké ďakujem patrí mjr. PhDr. Jozefovi Kurňavkovi, ktorý nám tieto úžasné dni s políciou sprostredkoval.
 
Fotky z akcie Oravice ( kliknite na logo psa):)    

" Rodina je miestom lásky a života.

Miestom, kde láska rodí život."

Ján Pavol II.

 

Srdečne Vás pozývame

na Deň rodinyktorý sa uskutoční 

17. mája 2016 ( utorok)

v jednotlivých triedach MŠ Ústredie:

 

10:00 -  program detí slniečkovej a žabkovej triedy v slniečkovej triede

14:30 -  program detí motýlikovej a lienkovej triedy v lienkovej triede

15:30 - program detí včielkovej triedy v lienkovej triede.

Tešia sa na Vás Vaše drahé detičky.

 

Taktiež Vás srdečne pozývame na slávnosť , ktorú si pre Vás pripravili Vaše

deti pri príležitosti   DŇA RODINY vo štvrtok  19. mája  2016 

tešíme sa na stretnutie s Vami v MŠ Oravice v  - obláčikovej triede -

 

9:30 -  program detí mravčekovej a margarétkovej triedy

10:30 -  program detí obláčikovej a dúhovej triedy 

 

Vopred ďakujeme za  účasť a podporu Vašich detičiek , ktoré sa 

na Vás veľmi tešia.

 

 

Mesiac marec mnohí považujeme za najkrajší mesiac v roku.. Prichádza jar a celá príroda sa prebúdza k životu. Od roku 1955 sa tento mesiac spája s knihou.Aj pre nás v materskej škole bol bohatý na aktivity:

" Týždeň hlasného čítania" - rodičia, starí rodičia a žiaci základnej školy čítali deťom v materskej škole.

"Exkurzia do obecnej knižnice"- deti sa oboznámili s prostredím knižnice...Pani Veronika Polťáková deti informovala, ako sa majú orientovať v knižnici, čo tam môžu nájsť a ako šetrne zaobchádzať s knihami. Dozvedeli sa, ako sa môžu prihlásiť do knižnice, ako si môžu požičať i prezerať knihy, ako sa majú o knihy starať a prečo...

Divadlo  Theátrum " Zvieratkovo - Oslava1" -  detský interaktívny príbeh o zvieratkách, plný smiechu, radosti, spevu, tanca a veselého príbehu... Divadelné predstavenie provokovalo detskú fantáziu, predstavivosť a tvorivosť dieťaťa. Deti sa stotožnili s postavami príbehu. Odmenou bol veľký potlesk a radosť.

"Vynášanie Moreny" - Morena bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti. Najčastejším termínom vynášania Moreny je Smrtná nedeľa (pôstna nedeľa dva týždne pred Veľkou nocou).Deťom sme rozprávaním priblížili ľudový zvyk vynášania Moreny. Vysvetlili sme im, že Morena je symbol zimy

 •  a na jar končí jej vláda. Preto ak chceme, aby prišla jar,     musíme ju hodiť do rieky alebo potoka. Spoločne sme v    yrobili Morenu zo slamy a obliekli ju do ženských šiat.Morenu sme vyniesli, podpálili a hodili do potoka, aby odniesla preč zimu...
 Fotky z marcových akcií ( kliknite na obrázok):)
 

Fotky z akcie ( kliknite na obrázok):)                            "Luskáčik"

 

Aj tento školský rok sa v našej materskej škole konala matematická olympiáda detí materských škôl námestovského okresu.

Téma edukačných aktivít:

" My sme majstri remeselníci"

Deti pomáhali majstrom v jednotlívých centrách a za každú splnenú úlohu boli odmenení mincami. Za tieto mince si u záhradníka zakúpili dlaždice a vytvorili cestu pre kráľa.

Centrá aktivít:

1. „MAJSTER MLYNÁR“-  Umiestnili ozubené kolesá na krabici podľa pokynov. ( Logika)

2. „MAJSTER KRAJČÍR“ - Hmatom zistili počet predmetov v ruke za chrbtom a vytvorili  zvolenú skupinu predmetov so zisteným počtom prvkov. ( Čísla a vzťahy)

3„MAJSTER KUCHÁR“ - Usporiadali naplnené poháre podľa množstva objemu a priradili pohár s daným množstvom na číslo zodpovedajúce objemu naplneného pohára. Porovnali rovnaké množstvo rôznych druhov potravín, vážením zistili, čo je ťažšie. ( Geometria a meranie)

4. „MAJSTER ŠPERKÁR“- Pracovali s digitálnym animovaným programom na interaktívnej tabuli, s porozumením plnili zadané úlohy programu. ( Práca s informáciami)

 • Správne pomenovali priestorové a rovinné geometrické tvary, podľa zadania vybrali a postavili z magnetickej stavebnice daný tvar. ( Geometria a meranie)
 • Po prezretí vzorovej predlohy šperkov deti  čo najrýchlejšie vybrali svoje šperky z kopy a správne ich poukladali podľa danej predlohy. Kto to spravil najrýchlejšie, udrel do zvončeka. ( Logika)

5„MAJSTER ŽALÁRNIK“- Poskladali zo skladačky farebnú reťaz, odhadom porovnali rozmer (dĺžku) reťazí a overili si správnosť odhadu pomocou odmerania reťazí pomocným predmetom. Vyslovili počet použitých jednotiek na odmeranie jednotlivých reťazí, jednotky odmeranej dĺžky reťaze  porovnali a určili,  ktorá je dlhšia a ktorá je kratšia. ( Geometria a meranie)

6. „MAJSTER POKLADNÍK“- Poukladali správne na tieňovú predlohu kľúče. Vybrali kľúč a odhadli, do ktorej zámky patrí, overili si správnosť priložením kľúča na obrys zámky. Otvorili truhličky správnym kľúčom. ( Logika)

7„MAJSTER ZÁHRADNÍK“Vybrali (zakúpili si za mince - 8 mincí) správny počet a farbu dlaždíc na vytvorenie predvoleného algoritmu cesty, pokračovali vo vytvorenej predlohe striedania a ukladania farebných dlaždíc, pravidelne menili bielu a čiernu farbu. Kooperovali pri spoločnej tvorbe cesty pre kráľa. 

Svoje matematické zručnosti v jednotlivých centrách si vyskúšali  pán starosta Milan Vrábeľ a pán riaditeľ Pavol Demko.


 

 
                
 
 
Kedy?  17. marca 2016  v doobedňajších hodinách v obidvoch materských školách.
 
Náš príbeh do Zvieratkova pozve Vás
na rozprávku o psíkovi Muckovi a mačičke Mucke,
čo pre dávny spor sú v novej škriepke zas...
 
Zvieratkovo I. - Oslava interaktívny rozprávkový príbeh pre najmenších...
 
        Je oslava, je oslava, znel z rozhlasu hlas!
        Dnes sa bude oslavovať v Zvieratkove zas!
 

                            Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné 967 Kontakt: e-mail: mszakamenne@gmail.com   mobil: 0908 945 260

V zmysle § 27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 2 vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole

OZNAMUJEME všetkým rodičom, ktorí majú záujem o zaradenie dieťaťa do MŠ v Zákamennom v školskom roku 2016 / 2017, že oficiálny zápis sa uskutoční nasledovne:

elokované pracovisko Materská škola Ústredie v utorok 23. 2.2016 od 9.30 do 11.00 hod.

elokované pracovisko Materská škola Oravice vo štvrtok 25. 2.2016 od 9.30 do11.00 hod

 alebo v pracovné dni do 14. 3. 2016.

FORMA ZÁPISU: rodič sa spolu s dieťaťom zoznámi s prostredím MŠ a obdrží žiadosť do MŠ, prípadne si ju môže stiahnuť na webovej stránke MŠ (www.zakamensky-skolkar.wbl.sk)                                                                                      

Žiadosť s potvrdením od obvodného lekára je potrebné odovzdať najneskôr do 31.3.2016 zástupkyni RŠ pre MŠ Mgr. Ľudmile Buckulčíkovej. Ak dieťa navštevuje aj iného odborného lekára alebo má akékoľvek zdravotné problémy je nevyhnutné o tom informovať ZRŠ pre MŠ.

PODMIENKY PRIJATIA:

•         na základe žiadosti zákonného zástupcu

•         prednostne, ak dovŕšilo piaty rok veku k 31.8.2016

•         prednostne, ak má odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky

•         dieťa od dvoch rokov a dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami len vtedy ak budú vytvorené podmienky na ich prijatie a budú prijaté všetky 3-6 ročné deti

 

PONÚKAME: pre predškolákov možnosť celodenného pobytu bez odpoludňajšieho spánku a bohatú krúžkovú činnosť podľa výberu rodičov. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy oznámi riaditeľ ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka v Zákamennom spravidla do 30. 6. 2016.

Termín prevzatia rozhodnutia bude oznámený prostredníctvom obecného rozhlasu.

 

    Na stretnutie sa teší ZRŠ pre MŠ Zákamenné Mgr.Ľudmila Buckulčíková


Veselý karneval v MŠ Ústredie a MŠ Oravice.

" Hurá je to tu, radujú sa všetci,

opäť prišiel k nám detský karneval.

Rýchlo masky von, nabok všetky veci,

dnes tu nie je nik, kto by v kúte stál."

Bol to kúzelný deň, keď sa obidve materské školy premenili na pestrofarebné miesto plné rozprávkových postavičiek. Od rána ste tu mohli stretnúť princezné a víly, pirátov a Batmanov, lienky, včielky i mačičky... Nechýbali ďalšie rozprávkové a fantazijné postavičky. Všetci sa radovali, boli šťastní a veselí.

Ďakujeme všetkým rodičom za ich tvorivosť a nápaditosť pri zhotovovaní, či zabezpečovaní karnevalových kostýmov a za občerstvenie pre deti.

Fotky z karnevalu ( kliknite na obrázok):

                MŠ Oravice                                                     MŠ Ústredie
 

Rozprávkové Vianoce

 

Vianoce sú čas zastavenia, ticha a lásky.

Čas, keď sa hluk, ruch, nepokoj a nervozita menia na príjemné vianočné ticho.

Ticho, ktoré ohlásil zvuk zvončeka

v nedeľu 13. decembra 2015 v polyfunkčnom kultúrnom dome.

Tí, ktorí prišli, sa prostredníctvom vianočných rozprávok vrátili do svojho detstva.

Svetom týchto rozprávok nás previedli šikovné deti z MŠ Ústredie a MŠ Oravice.

 

Táto úžasná akcia by sa nebola podarila bez pomoci viacerých ľudí:

 • pán starosta Milan Vrábeľ,
 • pán riaditeľ Pavol Demko,
 • Dávid Pikla,
 • rodičia, ktorí sa tvorivo zapojili aj s deťmi do vianočných trhov,
 • rodičia, ktorí predávali na  vianočných trhoch,
 • fotografka Jarmila Kakusová,
 • kameraman Marcel Sestrenek,
 • Vierka Polťáková,
 • ochotní ľudia, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli zrealizovať túto akciu.

​Veľká vďaka Vám všetkým.

Fotky z akcie (kliknite na obrázok):

                                   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malí vinšovníci

Vianočnými vinšami a koledami prispeli deti z predškolských tried k vianočnej atmosfére na vianočných trhoch, nezabudli ani na pracovníkov na obecnom úrade a pána starostu.Popriali požehnané vianočné sviatky aj pánovi riaditeľovi základnej školy. 

Nové: Pridané ďalšie fotky (kliknite na obrázok).

                                     

 


 

 


MIKULÁŠ

4. decembra 2015 zavítal medzi deti Mikuláš aj s pomocníkmi. Deti z obidvoch materských škôl ho čakali na námestí pri s tromčeku, keď zrazu počuli cválanie koní s Mikulášom a jeho pomocníkmi. Deti si pre Mikuláša pripravili piesne a básničky, rozprávali sa s ním a počúvali jeho rozprávanie o svätom Mikulášovi. Spoločne rozsvietili vianočný stromček. Anjelíci nezaháľali a pomohli Mikulášovi pri rozdávaní sladkých balíčkov, aby žiadne dieťa neodišlo naprázdno.

Nové: Pridané ďalšie fotky (kliknite na pravý obrázok).

 


 


SLÁVNOSŤ STARÝCH RODIČOV

Mesiac október je venovaný úcte k starším ľuďom. Ani naši škôlkári nezabudli na svojich starých rodičov a 28. októbra pre nich pripravili program, aby sa im poďakovali za ich lásku, starostlivosť a obetavosť. Potešili ich vrúcnymi slovami, básňami, piesňami, tancom… a darčekom, ktorý pre nich s láskou zhotovili.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli s organizáciou slávností v jednotlivých  triedach.

 

 

image    DRAHÍ NAŠI STARÍ RODIČIA

      Veľmi pekne Vám ďakujeme, že ste 27.októbra zavítali medzi nás do materskej školy.

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme Vás chceli potešiť programom, ktorý sme pre Vás s radosťou a láskou nacvičovali. Veľmi sme sa potešili, že ste prišli v takom hojnom počte a povzbudili nás pri našom vystúpení, ktoré bolo pre mnohých z nás úplne prvé v živote.

     Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s Vami v priestoroch našej materskej školy.   

                                                                                    S LÁSKOU VAŠE DETI Z MŠ ORAVICE

 

 

                                                           " Hovorme o jedle"

image

Pri príležitosti Svetového dňa potravín žiaci 8. a 9. ročníka pripravili prezentácie o potravinách pre mladších žiakov. Týchto prezentácií sme sa zúčastnili aj my deti zo žabkovej a slniečkovej triedy. Každý deň sme sa dozvedeli niečo nové a zaujímavé o jednotlivých zložkách potravy: obilniny, ovocie a zelenina, mlieko a mliečne výrobky, ryby, vajcia....   Žiaci a pani učiteľka Chmeľová  pripravovali ochutnávky rôznych pokrmov / chlebík, koláče, nátierky, šaláty, výživy a iné dobrôtky/, ktoré deťom veľmi chutili.

             viac foto tu: http://zakamensky-skolkar.wbl.sk/Hovorme-o-jedle.html

 

   imagePozývame Vás milí starí rodičia do našej materskej školy, aby sme spolu prežili príjemné chvíle.         

      28. 10. 2015 (streda) o 10:00 - v slniečkovej  a žabkovej triede

    28.10.2015 (streda) o 15:00 - lienková, motýliková a včielková trieda všetci spoločne   v lienkovej triede

  Tešia sa na Vás Vaše vnúčence z MŠ Ústredie.

 

 

 

 

Vážení rodičia

Ak chcete materskej škole pomôcť získať  1000 eur na športové potreby,  hlasujete za náš projekt: ,,Športový deň pre veľkých a malých“ v Raiffeisen banke  v Námestove do 30. 9. 2015 (na námestí  v bývalej Maríne). Je to veľmi jednoduché.

V Raiffeisen banke v Námestove oznámite, že ste prišli hlasovať za projekt zo Zákamenného. Hlasovať môže ktokoľvek, kto dosiahol 18 rokov. Spomedzi troch už vybraných projektov zvíťazí len jeden, ten ktorý dosiahne najvyšší počet hlasov  a získa 1000 eur na športové potreby.

 

Len vďaka vašim hlasom môžeme zvíťaziť!!!             

                                                                   Ďakujeme  

 

  

 

TOPlist